Historie a současnost

Motto

AVION – NOIVA

On a Ona. Nesetkali se v čase, ale vědí, že k sobě patří... Ona pokračuje v jeho stopách...


Zdroj: časopis Těšínsko, č. 2/2000. Článek je zveřejněn se souhlasem autora.

Průvodce po literární kavárně

Článek uveřejněný v Těšínských listech v únoru 2011

Autoři multifunkční budovy z roku 2010

Renata Putzlacher-Buchtová, autorka ideového konceptu Studie interiéru literární kavárny Noiva, http://www.putzlacher.net/avion/

Architekti: atelier BMCH - www.atelierbmch.wordpress.com
ing. arch. Czeslaw Mendrek, autor studie, cmendrek@seznam.cz
ing. Andrea Šacherová, spoluautorka studie, autorka návrhu interieru, sacherova@tiscali.cz

Výtvarníci: Jaroslava Sojneková, autorka kresby na čelní stěně, jarkasojnekova@centrum.cz
Aleš Szotkowski, autor epoxidových prvků, ales.szotkowski@atlas.cz, tel.724958014
Jan Guziur, autor kovaných plastik, www.ferrarius.cz, tel. 608112921

Ladislav Szpyrc, autor grafik Avionu-Noivy, www.proprintsro.eu, printtesin@volny.cz