Program Bez stereotypů Co čtete Ullmannovské slavnosti 2020

Program

Upozornění - veškeré kulturní akce se ruší do odvolání!
Program ke stažení - březen 2020

CO ČTETE? aneb COOLTURNÍ HODINA
POZNEJ SVÉHO PŘEKLADATELE
04.03.2020 09:00
Setkání s významnými českými překladateli Michaelou Škultéty a Pavlem Pečem. Vyprávění o překladatelské práci, o tom, co všechno je potřeba udělat, než kniha zahraničního autora vyjde v češtině, a co zůstává před čtenáři utajeno. Určeno pro žáky českotěšínských středních škol. Pořádá Městská knihovna ve spolupráci s Obcí překladatelů.
Vstup zdarma
STOLETÍ ČESKÉHO TĚŠÍNA - OSOBNOSTI, UDÁLOSTI 1920 – 2020
BOŽENA STEINEROVÁ
05.03.2020 17:00
Vystoupení světoznámé klavíristky Boženy Steinerové s jejím hostem Vojtěchem Fröhlichem. Pořádá Městská knihovna Český Těšín.
Vstupné 120 Kč, pro členy klubu AKROPOL 100 Kč

DYSKUSYJNY KLUB CZYTELNIKÓW
09.03.2020 17:00
Będziemy dyskutować o dwóch książkach. Pierwsza to „Korekty“ Jonathana Franzena, druga „Moja najdroższa“ Gabriela Tallenta. Organizuje Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie.
Wstęp wolny
SPOR O TĚŠÍNSKO
12.03.2020 17:00
Přednáška PhDr. Tomáše Ruska a Mgr. Daniela Korbela. Pořádá Klub Muzea Těšínska ve spolupráci s Městkou knihovnou Český Těšín.
Vstup zdarma

CESTY BLÍZKÉ I DALEKÉ
DOLOMITY – NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA
17.03.2020 17:00
Na světě je jen málo míst, která jsou současně majestátní a teple pohostinná jako Dolomity. Podíváme se okem fotografa Martina Podžorného na nejkrásnější místa těchto italských hor, rozeklané vrcholy vzpínající se k nebi, průzračná jezera a bystřiny a louky poseté nejrozmanitější květenou.
pořádá Městská knihovna, ul. Havlíčka.
Vstupné 40 Kč
POČÁTKY ORGANIZOVANÉ TURISTIKY V BESKYDECH
19.03.2020 17:00
Fenomén turistiky, jejíž počátky v prostoru beskydského pohoří sahají do osmdesátých let 19. století, je mnohovrstevnatým historickým tématem. Přednáška PhDr. Radoslava Daňka, Ph.D., Archiv města Ostravy. Pořádá Klub Muzea Těšínska ve spolupráci s Městskou knihovnou Český Těšín.
Vstup zdarma
HUDEBNÍ SALON
KONCERT ŽÁKŮ A UČITELŮ
24.03.2020 16:00
Koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy Pavla Kalety. Pořádá ZUŠ Pavla Kalety ve spolupráci s Městskou knihovnou Český Těšín.
Vstup zdarma
DEN HERCE
30.03.2020 16:00
Setkání s herci Polské Scény Těšínského divadla. Pořádá MK PZKO Český Těšín ve spolupráci s Městskou knihovnou Český Těšín.
Vstupné zdarma