Program Bez stereotypů Co čtete Ullmannovské slavnosti 2020

Co čtete? aneb coolturní hodina


ROK 2021:
Spisovatelé do knihoven

Další ročník projektu Asociace spisovatelů a českých knihoven k propagaci současné literatury. Do seriálu autorských čtení se zapojíme v rámci školního roku 2021-2022. Část setkání bude věnována středoškolské mládeži (v rámci Coolturní hodiny), část dospělé veřejnosti, podle zaměření a možností spisovatele.
Harmonogram setkání:
24.3. Bianca Bellová - záznam ze setkání s autorkou "LIVE na Facebooku"
27.4. Vratislav Kadlec - záznam ze setkání s autorem "LIVE na Facebooku"
23.9. v 11.00 hod. setkání s básníkem, prozaikem a výtvarníkem Viktorem Špačkem
Radek Štěpánek
Anna Beata Háblová
bianca_bellova_avion_2021.jpg kadlec_avion_2021.jpg
ROK 2020:
4. 3. v 9.00 hod., Coolturní hodina - Poznej svého překladatele
Setkání s významnými českými překladateli Michaelou Škultéty a Pavlem Pečem. Vyprávění o překladatelské práci, o tom co všechno je potřeba udělat, než kniha zahraničníh autora vyjde v češtině, a co zůstává před čtenáři utajeno. Určeno pro žáky českotěšínských středních škol. Pořádá Městská knihovna Český Těšín a Obec překladatelů.
leták k akci + informace o překladatelích
cool-hodina_4_3_2020_1.jpg cool-hodina_4_3_2020_2.jpg cool-hodina_4_3_2020_3.jpg

ZNÁŠ SOUČASNOU ČESKOU LITERATURU?
V rámci Coolturní hodiny budou mít studenti ve školním roce 2018/2019 možnost setkat se s předními českými autory, kteří jsou nositeli nejvyšších českých ocenění za literární tvorbu. Městskou knihovnu v Českém Těšíně navštíví v září 2018 Ondřej Hanus/ nositel ceny Jiřího Ortena a nominace na Cenu Magnesia Litera – Litera za poezii/. V prosinci 2018 přijede Lucie Faulerová/ nositelka Ceny Magnesia Litera – Litera za publicistiku a nominace na Cenu Magnesia Litera – Litera za prózu. V únoru 2019 bude hostem v kavárně Avion Olga Stehlíková/ nositelka Ceny Magnesia Litera – Litera za poezii/. V květnu 2019 se představí Anna Bolavá /nositelka Ceny Magnesia Litera – Litera za prózu/.
Vše v rámci projektu Spisovatelé do knihoven.

ROK 2019:
27. 9. v 9.00 hod., Coolturní hodina - Čteme německou literaturu
Bude se číst z knihy Ericha Kästnera Tři muži ve sněhu. Určeno pro žáky českotěšínských středních škol. Pořádají Obchodní akademie Český Těšín, Goethe Institut a Městská knihovna Český Těšín.

21. 5. v 10.00 hod., Coolturní hodina
Autorské čtení s Annou Bolavou, která získala Magnesiu Literu za prózu. Anna Bolavá pracuje jako jazyková korektorka, recenzentka a píše texty rozličných žánrů. Akce v rámci projektu Spisovatelé do knihoven. Určeno pro žáky českotěšínských středních škol. Pořádá Městská knihovna Český Těšín.
2019_bolava.jpg
2019_IMG_8116.jpg 2019_IMG_8118.jpg

25. 4. v 9.00 hod., Coolturní hodina - Čteme německou literaturu
Pořad bude věnován tvorbě Joachima Meyerhoffa. Určeno pro žáky českotěšínských středních škol. Pořádají Obchodní akademie Český Těšín, Goethe Institut a Městská knihovna Český Těšín.
2019_coolhodina_1.jpg 2019_coolhodina_2.jpg 2019_coolhodina_3.jpg

25. 2. v 10.00 hod., Coolturní hodina
Autorské čtení s Olgou Stehlíkovou, nositelkou Ceny Magnesia Litera – Litera za poezii. Akce v rámci projektu Spisovatelé do knihoven. Určeno pro žáky českotěšínských středních škol. Pořádá Městská knihovna Český Těšín.
2019_stehlikova.jpg
2019_stehlikova_1.jpg 2019_stehlikova_2.jpg 2019_stehlikova_1.jpg
6. 2. v 10.00 hod., Coolturní hodina
Autorské čtení s básníkem Zbigniewem Machejemn. Určeno pro žáky českotěšínských středních škol. Pořádá Městská knihovna Český Těšín.

ROK 2018:
19. 12. v 10.00 hod., Coolturní hodina - Čteme německou literaturu
Určeno pro žáky českotěšínských středních škol. Pořádají Obchodní akademie Český Těšín, Goethe Institut a Městská knihovna Český Těšín.
2018_coolhodina_1.jpg 2018_coolhodina_2.jpg 2018_coolhodina_3.jpg

4. 12. v 10.00 hod. Coolturní hodina
Autorské čtení s Lucií Faulerovou, nositelkou ceny Magnesia Litera. Akce v rámci projektu Spisovatelé do knihoven. Určeno pro žáky českotěšínských středních škol. Pořádala Městská knihovna Český Těšín.
2018_faulerova_1.jpg
faulerova_2018_1.jpg faulerova_2018_2.jpg faulerova_2018_3.jpg
19. 9. v 10.00 hod., Coolturní hodina
Autorské čtení s básníkem a překladatelem Ondřejem Hanusem. Akce v rámci projektu Spisovatelé do knihoven. Určeno pro žáky českotěšínských středních škol. Pořádala Městská knihovna Český Těšín.
leták
2018_hanus_1.jpg
2018_hanus_2.jpg 2018_hanus_3.jpg 2018_hanus_4.jpg
10. 4. v 9.00 hod., Coolturní hodina - Čteme německou literaturu.
Úryvky z knihy Nekonečný příběh Michaela Ende četli Lena Pešák a Tomáš Jirman.
Akci pořádala Obchodní akademie Český Těšín, Goethe Institut ve spolupráci s Městskou knihovnou Český Těšín.
IMG_7287.JPG IMG_7288.JPG IMG_7289.JPG

ROK 2017:
29. 9. v 9.00 hod., Coolturní hodina - Čteme německou literaturu.
Pořad byl věnován tvorbě Patricka Süskinda, četly se v češtině úryvky z jeho knížky Pan Sommer. Akci pořádala Obchodní akademie Český Těšín, Goethe Institut a Městská knihovna Český Těšín.

11. 4. v 9.00 hod., Coolturní hodina - Čteme německou literaturu.
Pořad byl věnován tvorbě Daniela Glattauera, četly se úryvky z jeho románu Dobrý proti severáku. Akci pořádala Obchodní akademie Český Těšín, Goethe Institut a Městská knihovna Český Těšín.

ROK 2016:
7. 9. v 9.00 hod., Coolturní hodina - Čteme německou literaturu.
Pořad byl věnován tvorbě Wolfganga Herrndorfa, četly se v češtině úryvky z jeho románu. Akci pořádala Obchodní akademie Český Těšín, Goethe Institut a Městská knihovna Český Těšín.
2016_cool_1.jpg 2016_cool_2.jpg
ROK 2015:
22. 4. v 9.00 hod, Coolturní hodina aneb čteme německou literaturu.
Pořad byl věnován tvorbě Thomase Manna, četly se v češtině úryvky z jeho novely Mario a kouzelní. Akci pořádala Obchodní akademie Český Těšín, Goethe Institut a Městská knihovna Český Těšín.

ROK 2014:
11. 4. v 11.00 hod., Coolturní hodina.
Hostem pořadu byl vynikající divadelní a filmový herec a hudebník Norbert Lichý. Akci pořádala Městská knihovna Český Těšín.

Norbert Lichý (11.4.2014)

2014Lichy.jpg

ROK 2013:
2013CoCtete.pdf

Lenka Lagronová (25.1.2013)

2013Lagronova.jpg

Richard Krajčo (3.5.2013)

2013Krajco_2.JPG 2013Krajco_3.JPG
2013Krajco_1.jpg
Foto Dorota Havlíková

Vojtěch Kučera (27.9.2013)

2013VojtechKucera.jpg

ROK 2012:
2013CoCtete.pdf

Janusz Klimsza (27.1. 2012)

2012JanuszKlimsza.jpg

Jaroslav Žila (24.2.2012)

2012Zila.jpg

Petr Hruška a Jakub Chrobák (30.3.2012 setkání věnováno tvorbě Jana Balabána)

2012HruskaChrobak.jpg

Daniel Karol Kadłubiec (20.4.2012)

2012Kadlubiec.jpg 2012Kadlubiec_2.JPG 2012Kadlubiec_3.JPG
Přednášku o regionálních autorech od 2. pol. 20. stol. přednesl Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.

Libor Martinek (15.6.2012)

martinek.JPG

Jan Delong (21.9.2012)

2012Delong.jpg jan_delong_2012_a.jpg jan_delong_2012_b.jpg

Tomáš Vůjtek (23.11.2012)

2012Vujtek.jpg

ROK 2011:
2013CoCtete.pdf

Renata Putzlacher (30.9.2011)

2012RenataPutzlacher.jpg

Petr Hruška (14.10.2011)

2012PetrHruska.jpg

Radovan Lipus (2.12.2011)

2012RadovanLipus.jpg

Pamětní záložky

Radovan Lipus
Janusz Klimsza
Jaroslav Žila
Petr Hruška a Jakub Chrobák
Libor Martinek
Jan Delong
Tomáš Vůjtek
Lenka Lagronová
Richard Krajčo
Vojtěch Kučera
Norbert Lichý


logo_co_ctete